Projecten

Hier vindt u een overzicht van alle gerealiseerde projecten en per project verderop de pagina een korte beschrijving. U kunt meer informatie krijgen over het betreffende project door in de projectbeschrijvingen te klikken op ‘verder lezen’.

Zelf aan de slag?
Mocht u meer willen weten, een opname willen hebben van de projecten of zelf met de partituren aan de slag willen? Dan kunt u contact met ons opnemen over kosten en mogelijkheden

OF (2020)
Dit zijn ze (2020)
Buurtcantate ‘Thuis in de Buurt’ (2019)
Opdat wij zien (2019)
Buurtcantate ‘Gaandeweg Magnificat’ (2018)
Kruiswoorden (2018)
Breng mij dichterbij (2017)
Zo peilloos diep (2017)
Wie zin heeft (2016)
Licht raak ons aan (2016)
De hemel dauwt (2014)
Faust van waardenburg (2014)
Gaudete (2013)
De reis van je leven (2013)
Ach en wee (2012)
Tongen los (2012)
De koorzanger (2011)
Labyrint – Of toch die ene? (2010)
Requiem voor een kabouter/ Requiem for a gnome (2009)
Cantilene (2009)
Kabaal – heb je ff? (2008)
Watermerk (2008)
Hoop (2007)
Requiem voor de levenden (2007)
Kinderen van het Licht II (2007)
Recht en onterecht – Psalmencyclus tango-esque (2007)
Paasmotet (2006)
Litanie (2006)
Mis in d (2006)
Kinderpassie (2004)
Knijper en Weltevree (1999)
Credo (1998)
Kinderen van het licht (1997)

OF (2020)

Op 29 november 2020 is in de Paaskerk het liturgische project OF uitgevoerd. De teksten zijn van Gert Jan Slump, de compositie van Nico Ph. Hovius. Liturgie werd verzorgd door Werner Pieterse. Het stuk is in coronatijd geschreven en uitgevoerd.
Lees verder

Dit zijn ze (2020/2021)

Een muzikaal drieluik, voorafgegaan door een proloog. ‘Dit zijn ze’ is een muzikaal eerbetoon aan dierbare familieleden, omgekomen en weggerukt door een misdrijf. Met het muziekstuk brengen we tot uitdrukking dat het geleefde leven en de herinnering aan dat leven onvervreemdbaar en onuitwisbaar zijn. Premiere is uitgesteld tot 2021.
Lees verder

Buurtcantate ‘Thuis in de buurt’ (2019)

Een Westerpark odyssee geschreven met en door buurtbewoners uit Amsterdam-Westerpark. In het stuk wordt de rijke recente geschiedenis en het hedendaagse reilen en zeilen van bewoners van Westerpark bezongen.
Lees verder

opdat wij zien (2019)

Op basis van vijf schriftlezingen behorende bij Palmpasen is een liederencyclus geschreven. De liederen werden geschreven vanuit diverse gezichtspunten. De premiere is op 14 april 2019 in de Paaskerk Amstelveen.
Lees verder

Buurtcantate ‘Gaandeweg Magnificat’ (2018)

Gaandeweg Magnificat is een advents/buurtcantate en geschreven samen met buurtbewoners uit Amsterdam-Westerpark. In een klassieke theatrale vorm, met een verteller en een koor, wordt het verlangen van de bewoner die zijn weg zoekt in de buurt bezongen.
Lees verder

Kruiswoorden (2018)

Samen met beeldend kunstenaar Gerard de Bruyne is gewerkt aan een serie van vijftien kruiswegstaties. Zijn beelden vormen het uitgangspunt van de tekstvoering in dertig zinnen die samen vijftien kruisen vormen. Kruiswoorden geeft, hoe gebroken ook, stem aan wat zich voltrekt in het drama van de lijdensgeschiedenis.
Lees verder

Breng mij dichterbij (2017)

Deze pinkstercantate bezingt het pinksterevangelie op basis van evangelieteksten die voor onze tijd opnieuw tot leven worden gebracht. De luisteraar wordt op geheel nieuwe wijze onderdeel van dit wonderlijke verhaal.
Lees verder

Zo peilloos diep (2017)

Voor deze cantate vormde cantate BWV 131 ‘Aus der Tiefe’ van Bach de inspiratiebron. De cantate is opgedragen aan de verdrukte en lijdende mens in het Midden Oosten.
Lees verder

Wie zin heeft (2016)

De vrolijke en licht-zinnige cantate BWV 211 ‘Schweigt stille, plaudert nicht’, beter bekend onder de naam koffiecantate, is een wereldlijke cantate geschreven door Johann Sebastian Bach en is op eigentijdse wijze hertaald. Je zou er zin in koffie en meer van krijgen.
Lees verder

Licht raak ons aan (2016)

Bach’s cantate BWV 79 ‘Gott der Herr ist Sonn und Schild’ inspireerde tot nieuwe teksten en muziek. Het thema van de oorspronkelijke cantate is omgewerkt: het licht laat zich in deze versie niet onmiddellijk zien en contrasteert met de verwarring en duisternis in onze tijd.
Lees verder

De hemel dauwt (2014)

In het Liturgisch Project ‘De hemel dauwt’ worden de lofzang van Maria (Magnificat) en het Stabat Mater (hertaald in een lied voor de lijdende moeders in deze wereld) tegen elkaar aan gezet. Tekstdichters Stijni Stoeckart en Gert Jan Slump gingen samen deze uitdaging aan.
Lees verder

Faust van waardenburg (2014)

Deze hervertelling van de Nederlandse Faustlegende vormt de basis voor een avondvullende muzikale zoektocht naar een antwoord op de vraag: ‘Wie is de mens?’ Het theatrale muziekstuk werd geschreven ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van Nico Ph. Hovius bij het Voorschotens Kamerkoor.
Lees verder

Gaudete (2013)

Dit muziekproject werd geschreven voor de adventstijd. Teksten en muziek, in keervers geschreven, staan bol van verlangen, verheugen en uitzien naar, in allerlei toonaarden verwoord en verklankt. Teksten werden voorbereid in een schrijfworkshop.
Lees verder

De reis van je leven (2013)

Een special en tevens ook weer avondvullende muzikale pelgrimage. Het stuk is samen met gemeenteleden en buurtgenoten geschreven ter gelegenheid van 50 jaar Protestantse presentie in Amsterdam-Buitenveldert. Er zijn van die levens, die je een reis zou kunnen noemen.
Lees verder

Ach en wee (2012)

In dit project staat het bijbelboek Klaagliederen centraal. Verschillende schrijvers leverden basisteksten. Er is gezocht naar taal om emoties en ervaringen tot uitdrukking te brengen rond de thematiek van klaagliederen en smartlappen. Dwars daardoorheen klinkt een ode aan de vreugde.
Lees verder

Tongen los (2012)

Tongen los is een special en met recht een multimediale pinksterbeleving in woord, beeld en klank voor de pinksterzondagmiddag. Een groep mensen uit kerk en buurt ging aan de slag met levende herinneringen. Die werden verwerkt in tekst en collage en uiteindelijk in muziek. Pinksteren heeft na 2012 een extra dimensie gekregen.
Lees verder

De Koorzanger (2011)

De koorzanger is misschien wel het meest ambitieuze project in dit rijtje. Deze special werd geschreven met maar liefst 30 koorleden van het jubilerende Toonkunstkoor Hilversum: polyfonie ten top. De pelgrims uit de Canterbury Tales van Chaucer waren een inspiratiebron. De koorstemmen zijn verdeeld over 5 delen van elk 6 stemmen groot.
Lees verder

Labyrint – Of toch die ene? (2010)

Dit project heeft de vorm van een klanklabyrint. In vergelijking met andere liturgische projecten klinken minder woorden en klinken woorden anders: er wordt gebruik gemaakt van de ruimte. De weg langs woorden en door de stilte naar de Eeuwige is de grondslag voor de toonzetting. De zanger en toehoorder gaan samen het avontuur van de weg.
Lees verder

Requiem voor een kabouter/Requiem for a gnome (2009)

Een bijzonder project dat in zekere zin nooit af is. De ‘feuilletons’ van deze luisterervaring zijn in 2009 door Nico maandelijks uitgebracht en inspireerden Gert Jan tot het schrijven van bijpassende tekst in de dichtvorm van ‘kabouters’ (NL) en ‘gnomes’ (ENG). Het is een requiem voor datgene wat met de tijd verloren is gegaan, maar niet vergeten.
Lees verder

Cantilene (2009)

Wederom een special van een klein uur. In de compositie wordt het thema ‘iets dat groter is dan ikzelf, het onbeschrijfelijke’ in vele richtingen uitgewerkt zonder tot een ‘pointe’ of stellingname te komen. In Cantilene komen schrijvers in beweging, worden luisteraars en schrijvers geraakt en uitgedaagd door dat onbeschrijfelijke. Daarin staat Cantilene niet alleen voor eindproduct maar ook voor het schrijfproces zelf.
Lees verder

Kabaal – heb je ff? (2008)

Kabaal – heb je ff? is een bijzonder project voor uitvoering tijdens de kerkdienst. Het stuk is gebaseerd op teksten uit een aantal workshops over geloven met jongeren. Dat leidt onherroepelijk tot kabaal en een kakofonie aan klanken. Het is een interactief liturgisch project: beeld, geluid, live en gesamplede muziek en gesproken en gezongen woorden wisselen elkaar af. En natuurlijk is er ook een rol voor de gemeente als die durft.
Lees verder

Watermerk (2008)

Watermerk is een liedjescyclus geschreven bij de verschillende onderdelen van de liturgie. De liedjes staan in de traditie van het betere Nederlandstalige lied. De teksten belichten ervaringen uit het leven van alledag. De melodieën zijn zeer herkenbaar en nodigen uit om mee te zingen. Water – bron van reiniging, een oerkracht, aanwezig vanaf het allereerste begin – stroomt als leidraad door alle muziek heen.
Lees verder

Hoop (2007)

Hoop is een lied. Het is een hommage aan de inspirerende leiders in deze tijd, zoals Vaclav Havel. Het is een bewerking van woorden van Havel zelf, op muziek gezet opdat we niet vergeten dat hoop het zeker weten is dat iets zin heeft, ongeacht de afloop en de kerven die we daarbij oplopen.
Lees verder

Requiem voor de levenden (2007)

Requiem voor de levenden werd geschreven voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar (allerzielen). Het indrukwekkende en magistraal-ingetogen Requiem is uitgegeven door Intrada Music in Heerenveen en inmiddels vele malen uitgevoerd. In dit requiem is het tekstplan van ‘Ein Deutsches Requiem’ (Brahms) omgewerkt naar een eigentijdse versie waaraan het Zonnelied van Fransiscus van Assisi is toegevoegd.
Lees verder

Kinderen van het Licht II (2007)

Het eerste project van Gert Jan en Nico werd geschreven voor kinderkoor met als uitgangspunt het prentenboek ‘Kerstmis’ van Dick Bruna. Met toestemming van Bruna klonk het stuk al in 1997 en is in 2007 omgewerkt tot een stuk waar zowel kinderkoor, koor als gemeente aan meedoen. Kinderen van het Licht I is in 2007 uitgegeven door Kind op Zondag.
Lees verder

Recht en onrecht – Psalmencyclus tango-esque (2007)

Recht en onrecht is tot stand gekomen naar aanleiding van gesprekken met gemeenteleden die zich actief bezighouden met werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. De keuze voor een psalmencyclus is ingegeven door de gedachte dat in psalmen het thema van recht en onrecht vaak ter sprake wordt gebracht door de dichter. De tangomuziek vormt de brug naar het muzikale motief.
Lees verder

Paasmotet (2006)

Het paasmotet is een ‘echo’ van de eerder verschenen Kinderpassie (2004), getoonzet voor koor. In eenvoudige bewoordingen breekt het geloof in hernieuwd leven door.
Lees verder

Litanie (2006)

Deze productie bestaat uit serie smeekbeden. Het basismateriaal voor de tekst is aangeleverd door twaalf verschillende gelovigen uit een veelkleurige gemeente bezig met vernieuwing van de geloofsgemeenschap. In het ‘God die ik noem’ wordt de mogelijkheid gecreëerd tot een persoonlijke bede.
Lees verder

Mis in d (2006)

De compositie, bestaande uit zes delen, is zorgvuldig opgebouwd rond de teksten en doet volledig recht aan de zeggingskracht van de teksten. Dat is in feite het geheim van elke productie van Liturgisch Project. De woorden die klinken in het stuk blijven dicht bij de oertekst van de oorspronkelijke mis en laten alle ruimte voor soberheid en mystiek van de van oorsprong Latijnse mis.
Lees verder

Kinderpassie (2004)

Kinderpassie, verschillende malen uitgevoerd, is een heel bijzondere productie waarin de spanning tussen leven en dood centraal staat. Die spanning in het lijdensverhaal is samen met kinderen op een heel nieuwe manier ontdekt en doorleefd. Zij schreven zelf ook de basistekst. De teksten van kinderen worden afgewisseld met liederen uit de kerkelijke traditie. Muziek en tekstcompositie versmelten op bijzondere wijze tot een passievol stuk voor de tijd rond Pasen speciaal voor en door kinderen.
Lees verder

Knijper en Weltevree (1999)

Knijper en Weltevree is een project die rond het eeuwfeest van de voormalige Handwegkerk werd geschreven. Het is een dienstvullend en gezongen en gesproken kerstverhaal naar aanleiding van en geïnspireerd door ‘A Christmas Carol’ (1843) van Charles Dickens. Het vertelt het verhaal van Abraham Ferdinand Knijper en Eefje Weltevree. Naast een kinderkoor, koor en gemeente werkte Henk van Ulsen (†) mee aan de eerste uitvoering in 1999.
Lees verder

Credo (1998)

Credo is een klein project en modern credo, geschreven naar aanleiding van een geloofsgesprek tussen kinderen en grootouders (eerste en derde generatie).
Het lichtkind roept: geloof!
Lees verder

Kinderen van het Licht I (1997)

Het project Kinderen van het Licht I was de allereerste samenwerking tussen Nico en Gert Jan en werd diverse malen uitgevoerd. Inspiratiebron vormde het iconografische kinderboek ‘Kerstmis’ van Dick Bruna. Tien jaar later (2007) is dit project verder uitgewerkt tot een project voor kinderkoor, koor en gemeente (Kinderen van het licht II).
Lees verder